Welkom

Op deze website kan je je aanmelden voor de beroepservaringperiode. Lees voor je aanmelding eerst de informatie op www.beroepservaringperiode.nl en bekijk ook de downloads.

Als je aanmelding voor de beroepservaringperiode is geaccepteerd en Bureau Architectenregister je een e-mail heeft gestuurd met een instructie om je account te activeren, kan je inloggen op je persoonlijke pagina

Op je persoonlijke pagina kan je de voortgang van je beroepservaringperiode monitoren. Als je de zelfstandige (individuele) route volgt dan moet je ook alle documenten die voor je start-, tussen- en eindgesprek met de Commissie Beroepservaringperiode nodig hebt, uitwisselen via je persoonlijke pagina.

Bureau Architectenregister
Nassauplein 24
2585 EC Den Haag
(Bezoek alleen na afspraak)