Rob Aben

Tuin- en landschapsarchitect

Rob Aben werkt als zelfstandig landschapsarchitect en is sinds 2012 docent bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Tevens is hij lid van de examencommissie Tuin- en landschapsarchitectuur bij Bureau Architectenregister en van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in de gemeente Wageningen.

Bureau Architectenregister
Nassauplein 24
2585 EC Den Haag
(Bezoek alleen na afspraak)