Downloads

Alle formulieren die nodig zijn voor de beroepservaringperiode tref je hieronder aan. Daarnaast tref je enkele toelichtingen aan op de formulieren. De eindtermen zijn onderdeel van de Regeling Beroepservaringperiode. In het formulier 'Eindtermen voor alle disciplines' zijn per eindterm mogelijke ervaringsaspecten opgenomen.
Zie ook de beschrijving van het verloop van de beroepservaringperiode voor deelnemers aan de zelfstandige route.

LET OP! De handleiding zelfstandige route, toelichtingen voor POP, logboek en het POPformulier zijn gewijzigd. Als je het eerdere POPformulier al hebt gebruikt is dat geen probleem. Lees wel altijd de laatste versie van de toelichtingen door.

Handleiding zelfstandige route — 18 december 2018 - 12:47
Handleiding geintegreerd programma — 08 mei 2015 - 15:13
Regeling Beroepservaringperiode — 09 december 2014 - 13:24
Eindtermen voor alle disciplines — 30 oktober 2018 - 14:53
Werkverklaring — 18 december 2018 - 12:07
Mentorverklaring — 26 september 2018 - 15:44
Toelichting op het logboek — 18 december 2018 - 12:51
Toelichting POP — 12 juli 2018 - 17:38
POP formulier — 19 december 2018 - 12:30
Evaluatie mentor t.b.v. het tussengesprek — 15 oktober 2018 - 13:23
Evaluatie mentor t.b.v. het eindgesprek — 15 oktober 2018 - 13:22
Bureau Architectenregister
Postbus 85506
2508 CE DEN HAAG
(Bezoek alleen na afspraak)