Downloads

Alle formulieren die nodig zijn voor de beroepservaringperiode tref je hieronder aan. Daarnaast tref je enkele toelichtingen aan op de formulieren. De eindtermen staan opgenomen in de Regeling Beroepservaringperiode en in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). In de toelichting op het POP tref je aandachtspunten per discipline aan.
Zie ook de beschrijving van het verloop van de beroepservaringperiode voor deelnemers aan de zelfstandige route.

LET OP! De toelichtingen voor POP, logboek en het POPformulier zijn gewijzigd. Als je het eerdere POPformulier al hebt gebruikt is dat geen probleem. Lees wel de aangepaste toelichtingen door.

Handleiding zelfstandige route — 28 augustus 2018 - 15:02
Handleiding geintegreerd programma — 08 mei 2015 - 15:13
Regeling Beroepservaringperiode — 09 december 2014 - 13:24
Eindtermen Beroepservaring — 09 december 2014 - 13:19
Werkverklaring — 22 augustus 2017 - 16:10
Mentorverklaring — 26 september 2018 - 15:44
Toelichting op het logboek — 12 juli 2018 - 17:34
Toelichting POP — 12 juli 2018 - 17:38
POP — 06 september 2017 - 18:37
Evaluatie mentor t.b.v. het tussengesprek — 15 oktober 2018 - 13:23
Evaluatie mentor t.b.v. het eindgesprek — 15 oktober 2018 - 13:22
Bureau Architectenregister
Postbus 85506
2508 CE DEN HAAG
(Bezoek alleen na afspraak)