Downloads

Alle formulieren die nodig zijn voor de beroepservaringperiode tref je hieronder aan. Daarnaast tref je enkele toelichtingen aan op de formulieren. De eindtermen staan opgenomen in de Regeling Beroepservaringperiode en in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). In de toelichting op het POP tref je aandachtspunten per discipline aan.
Zie ook de beschrijving van het verloop van de beroepservaringperiode voor deelnemers aan de zelfstandige route.

LET OP! De toelichtingen voor POP, logboek en het POPformulier zijn gewijzigd. Als je het eerdere POPformulier al hebt gebruikt is dat geen probleem. Lees wel de aangepaste toelichtingen door.

Bureau Architectenregister
Postbus 85506
2508 CE DEN HAAG
(Bezoek alleen na afspraak)