Privacy

Bureau Architectenregister respecteert de privacy van de deelnemers aan de beroepservaringperiode. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens worden opgeslagen in onze database en alleen gebruikt door Bureau Architectenregister ten behoeve van het monitoren van de beroepservaringperiode.

Bureau Architectenregister verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden.

Bureau Architectenregister
Postbus 85506
2508 CE DEN HAAG
(Bezoek alleen na afspraak)