Downloads

Alle formulieren die nodig zijn voor de beroepservaringperiode tref je hieronder aan. Daarnaast tref je enkele toelichtingen aan op de formulieren. De eindtermen zijn onderdeel van de Regeling Beroepservaringperiode. In het formulier 'Eindtermen voor alle disciplines' zijn per eindterm mogelijke ervaringsaspecten opgenomen.
Zie ook de beschrijving van het verloop van de beroepservaringperiode voor deelnemers aan de zelfstandige route.

LET OP! De handleiding zelfstandige route, toelichtingen voor POP, logboek en het POPformulier zijn gewijzigd. Als je het eerdere POPformulier al hebt gebruikt is dat geen probleem. Lees wel altijd de laatste versie van de toelichtingen door.

PDF icon Handleiding zelfstandige route — 17 november 2020 - 17:21
PDF icon Handleiding geintegreerd programma — 08 mei 2015 - 15:13
PDF icon Regeling Beroepservaringperiode — 09 december 2014 - 13:24
PDF icon Eindtermen voor alle disciplines — 12 mei 2020 - 10:30
PDF icon Toelichting op het POP — 06 november 2019 - 17:29
PDF icon Toelichting op het logboek — 27 maart 2019 - 17:17
Bestand POP formulier — 25 november 2019 - 16:39
Bestand Werkverklaring — 18 december 2018 - 12:07
Bestand Mentorverklaring — 26 september 2018 - 15:44
Bestand Evaluatie mentor t.b.v. het tussengesprek — 15 oktober 2018 - 13:23
Bestand Evaluatie mentor t.b.v. het eindgesprek — 15 oktober 2018 - 13:22
Bureau Architectenregister
Nassauplein 24
2585 EC Den Haag
(Bezoek alleen na afspraak)